28.11.2022: Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan päätös asiassa T2587/19-3.2.07

Tekninen valituslautakunta ratkaisi väitevalituksen valittajalle kielteiseksi. Valituslautakunta ei hyväksynyt käsittelyyn ensi kertaa valituskäsittelyn aikana esitettyä valittajan relevantiksi esittämää materiaalia, koska se olisi valituslautakunnan mukaan tullut toimittaa jo väitekäsittelyn yhteydessä. Genip Oy edusti väitteentekijää joka oli valituskäsittelyssä valittajana.

Ratkaisu tähdentää alkuperäisen väitekirjelmän sisällön merkitystä. Väitekirjelmän tulisi kattaa kaikki mahdollisesti tarpeelliset seikat ja perusteet, joihin väitekäsittelyn ja sitä mahdollisesti seuraavan valituskäsittelyn aikana tullaan viittaamaan.

© 2019-2022 - GENIP OY