Ajankohtaista

16.01.2023 Patentointikustannukset Euroopan Unionissa laskemassa merkittävästi; yhtenäinen patenttituomioistuin aloittaa toimintansa

Seitsemäntoista Euroopan Unionin jäsenvaltiota on ottamassa käyttöön yhtenäisvaikutteisen patentin (unitary patent). Euroopan patenttiviraston myöntämät patentit on jatkossa mahdollista saada yhtenäisvaikutteisen patenttisuojan alle pyytämällä tätä Euroopan patenttivirastolta kuukauden sisällä patentin myöntämisestä. Järjestelmä käynnistyy tämänhetkisten kaavailujen mukaan 1.6.2023.

12.01.2023 Markkinaoikeuden ratkaisu patentin väitevalitusasiassa MAO:41/2022

Genip Oy edusti valittajaa suomalaista patenttia FI 122923 vastaan tehdyn patenttiväitteen valituskäsittelyssä, kun Patentti- ja rekisterihallitus oli hylännyt väitteen. Markkinaoikeus kumosi PRH:n päätöksen. Markkinaoikeus viittasi Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien vakiintuneeseen käytäntöön ja totesi, että alan ammattimiehen on katsottava voivan valita kahdesta samanarvoisena pidettävästä tunnetusta vaihtoehdosta, ja että valintaa kahdesta samanarvoisesta tunnetusta vaihtoehdosta on pidettävä ammattimiehelle ilmeisenä.

09.01.2023 Asiakkaallemme voitto tavaramerkkiväiteasiassa

Ulkomainen asiakkaamme teki merkkiväitteen ulkomaisen yhtiön suomalaista tavaramerkkiä vastaan. Genip Oy edusti väitteentekijää Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyssä laatimalla merkkiväitteen ja laittamalla väiteasian vireille joulukuussa 2021. Ulkomainen yhtiö pyysi tavaramerkkinsä poistamista ja PRH poisti tavaramerkin rekisteristä tammikuussa 2023.

28.11.2022: Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan päätös asiassa T2587/19-3.2.07

Tekninen valituslautakunta ratkaisi väitevalituksen valittajalle kielteiseksi. Valituslautakunta ei hyväksynyt käsittelyyn ensi kertaa valituskäsittelyn aikana esitettyä valittajan relevantiksi esittämää materiaalia, koska se olisi valituslautakunnan mukaan tullut toimittaa jo väitekäsittelyn yhteydessä. Genip Oy edusti väitteentekijää joka oli valituskäsittelyssä valittajana.

17.10.2022: Genip Oy panostaa tavaramerkkiosaamiseen

Andrea Galliano on suorittanut tavaramerkkiasiantuntija- ja designasiantuntijakoulutuksen (Marken- und Designreferent/-in IP for IP). Jaakko Väisänen on suorittanut Euroopan Unionin teollisoikeusviraston (EUIPO) järjestämän tavaramerkkilakimiesten jatkokoulutusohjelman (EUIPO Trade Mark and Design Education Programme, ETMD EP).

10.10.2022: PK-yritysrahasto jakaa avustuksia 16.12.2022 saakka

Euroopan Unionin ”Ideas Powered for business SME Fund” on avustusohjelma, josta EU:ssa toimivat pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada avustusta tavaramerkkihakemusten, mallioikeushakemusten ja patenttihakemusten viranomaiskustannuksiin.

Euroopan patenttiviraston väiteosaston päätös 29.06.2022

Genip Oy edusti eurooppalaisen patentin EP3438535 haltijaa Euroopan patenttiviraston väitekäsittelyssä.

Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan päätös (T1454/17) 29.03.2022

Genip Oy edusti patentin haltijaa/valitusvastaajaa väitevalituskäsittelyssä Euroopan patenttiviraston teknisessä valituslautakunnassa.

2021 Brexit vaikutus tavaramerkkeihin ja mallioikeuksiin

Iso-Britannian ero EU:sta vaikuttaa yhteisömerkkeihin ja yhteisömalleihin sekä vireillä oleviin hakemuksiin.

Asiakkaallemme sovinto tavaramerkkiriidassa Saksassa

Asiakkaamme saksalainen jälleenmyyjä sai huhtikuussa 2019 varoituskirjeen tavaramerkin loukkauksesta Saksassa.
© 2019-2022 - GENIP OY