Ajankohtaista

Euroopan patenttiviraston väiteosaston päätös 29.06.2022

Genip Oy edusti eurooppalaisen patentin EP3438535 haltijaa Euroopan patenttiviraston väitekäsittelyssä. Väitteentekijä oli vedonnut muiden julkaisujen ohella konferenssijulkaisuun, jonka sivulla 81 esitettiin joitain voimalaitoksen kokoonpanossa olleita elementtejä ja sivuilla 85-86 esitettiin joitain toisia voimalaitoksen kattilan kokoonpanossa olleita elementtejä. Väiteosasto totesi, että konferenssijulkaisusta puuttuu selkeä ja yksikäsitteinen yhdistävä linkki eri elementtien välillä. Väite hylättiin. Päätös ei ole lainvoimainen vielä 27.07.2022.

Arviomme mukaan valmistellessa väite-, valitus- tai mitätöintikirjelmiä kannattaa valittujen julkaisujen sisällön osalta olla kriittinen sen osalta, esitetäänkö julkaisun eri kohdissa esitetyt suoritusmuodot kuuluvaksi samaan suoritusmuotoon vai ei.

Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan päätös (T1454/17) 29.03.2022

Genip Oy edusti patentin haltijaa/valitusvastaajaa väitevalituskäsittelyssä Euroopan patenttiviraston teknisessä valituslautakunnassa.

Valituksen tehnyt osapuoli oli jättänyt kirjallisen lausuman vielä lokakuussa 2021. Lausuma sisälsi vastaväitteitä, jota valituksen tehnyt osapuoli ei ollut esittänyt aiemmin käsittelyn aikana. Tekninen valituslautakunta totesi, että vaikka vastaväite liittyykin jo käsittelyssä olleisiin dokumentteihin samojen patenttivaatimusten tunnusmerkkien tulkitsemiseksi, mutta eri tavalla, on vastaväitteen esittäminen vasta valituskäsittelyn aikana faktisesti samavaikutteinen kuin uusi peruste valitukselle. Koska valituksen tehnyt osapuoli ei esittänyt erityisiä syitä vastaväitteen toimittamiselle valituksen perustelujen toimittamisen jälkeen, jätti valituslautakunta sen ottamatta huomioon. Valituslautakunta otti kuitenkin huomioon lausuman toisessa kohdassa esitetyn tarkennuksen jo valituksessa esitettyyn argumenttilinjaan, mutta päätti siitä huolimatta pitää patentin voimassa alkuperäisessä muodossaan.

Arviomme mukaan etenkin tärkeiden patenttien osalta asiakirjat väitekäsittelyä ja mahdollista valitusta varten kannattaa laatia jo alussa niin huolella, ettei vastaväitteitä tarvitse yrittää lisätä jälkikäteen. Mahdollinen lisäystarve kannattaa analysoida huolellisesti ja samalla on tärkeä esittää syyt, miksi vastaväitteitä ei pystytty esittämään aiemmin. https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t171454eu1.html

2021 Brexit vaikutus tavaramerkkeihin ja mallioikeuksiin

Iso-Britannian ero EU:sta vaikuttaa yhteisömerkkeihin ja yhteisömalleihin sekä vireillä oleviin hakemuksiin. Merkit ja mallit pysyvät lähtökohtaisesti jatkossakin suojattuina. UK Intellectual Property Office on tekemässä yhteisön oikeuksia vastaavia kansallisia rekisteröintejä. Olemme lähettäneet asiakkaillemme tiedotteen helmikuussa.

08.10.2020

Asiakkaallemme sovinto tavaramerkkiriidassa Saksassa

Asiakkaamme saksalainen jälleenmyyjä sai huhtikuussa 2019 varoituskirjeen tavaramerkin loukkauksesta Saksassa.

Kävimme tapauksen lävitse yhteistyöverkostomme saksalaisen teollisoikeuksiin erikoistuneen kokeneen lakimiehen kanssa, ja asiakkaamme sekä tämän jälleenmyyjä sitoutuivat lopettamaan tavaramerkin käyttämisen. Riita kuitenkin jatkui, sillä tavaramerkin haltija vaati asiakkaaltamme ja tämän jälleenmyyjältä tietoa elinkeinonharjoittaja-asiakkaista vahingonkorvauksen määrittämistä varten. Asiakkaamme vastasi tavaramerkin haltijan asiakkaamme jälleenmyyjää ja asiakastamme vastaan nostamiin kanteisiin haastamalla tavaramerkin haltijan Saksassa oikeuteen kilpailuoikeudellisesta rikkomuksesta. Olimme havainneet tavaramerkin haltijan mainosmateriaalissa perusteen käynnistää oikeudelliset toimenpiteet. Kaikki kolme oikeuskäsittelyä päättyivät, kun osapuolet suostuivat sovintoon Landgericht Münchenin istunnossa syyskuussa 2020. Asiakkaamme sitoutui maksamaan alemman nelinumeroisen summan tavaramerkin haltijalle, ilman velvollisuutta maksaa tämän oikeudenkäyntikuluja.

Nothing Found

Sorry, no posts matched your criteria

© 2019-2020 - GENIP OY