Ajankohtaista

14.12.2023: Tiedote asiakkaillemme, joilla on ennen Brexitiä haettuja/rekisteröityjä EU-tavaramerkkejä

UK IP Office on muuttamassa käytäntöään 1.1.2024 lähtien ja edellyttää jatkossa menettämis- ja mitätöintihakemuksien kohteena olevilla rekisteröidyillä oikeuksilla Iso-Britannialaisen osoitteen ilmoittamista tiedoksiantoja varten. Jos osoitetta ei ole ilmoitettu tiedoksiantoja varten, lähettää UK IP Office mahdollisen menettämis- tai mitätöintihakemuksen tullessa tavaramerkin haltijalle pyynnön nimetä tiedoksianto-osoitteen kirjattuna kirjeenä. Pyynnössä on yhden kuukauden määräaika tiedoksianto-osoitteen ilmoittamiseksi. Pitäen silmällä postin kulussa viime aikoina ilmenneitä ongelmia on tämä määräaika niin lyhyt, ettemme voi sulkea pois oikeudenmenetysten vaaraa.

27.09.2023: Genip Oy tukee IP Summit Helsinki tapahtuman järjestämistä 4.10 – 5.10.2023

Genip Oy tukee IP Summit Helsinki tapahtuman järjestämistä 4.10 - 5.10.2023. Olemme molempina päivinä tavoitettavissa paikan päällä. ipsummithelsinki.com

03.04.2023: Genip Oy:llä Patentti- ja rekisterihallituksen auktorisoima asiantuntija IPR-esianalyysipalvelun toteuttamiseksi

Patentti- ja rekisterihallitus on auktorisoinut Jaakko Väisäsen toteuttamaan IPR-esianalyysipalveluja (IP Scan) suomalaisille yrityksille.  Kyseinen palvelu on PK-yrityksille suunnattu asiantuntijapalvelu, jossa käydään lävitse PK-yrityksen teollisoikeudellista tilannetta noin 1,5 päivän ajan. Tarkoitus on tuottaa yrityksille tietoa mahdollisista teollisoikeudellisen tilanteen kehittämistoimenpiteistä, ottaen huomioon yrityksen strategian ja toimintamahdollisuudet. EU:n SME Fund tukee palvelun hankkimista myöntämällä kustannuksiin taloudellista tukea. Analyysipalvelun hinta on 1500 EUR (+ alv), jonka kustannusten kattamiseen SME Fund jakaa 1350 EUR suuruisia vouchereita (kun edellytykset täyttyvät). Lisätietoa IP Scan palvelusta löytyy PRH:n sivuilta https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/palvelut/ipr-esianalyysipalvelu_ip_scan.html. Autamme paitsi näiden vouchereiden myös tavaramerkkivouchereiden hakemisessa.

31.03.2023 Euroopan patenttivirasto sertifioi henkilöstömme osaamisen

Euroopan patenttivirasto järjesti syksyllä 2022 ensimmäistä kertaa sertifiointikokeen patenttiasioita hoitavan henkilöstön osaamisen varmistamiseksi. Sertifioinnin tarkoitus on varmistaa, että tutkinnon läpäisseillä henkilöillä on vaadittava tieto ja taidot hoitaa itsenäisesti eurooppalaisten ja kansainvälisten patenttihakemusten jättämiseen, virastokäsittelyyn, myöntämiseen ja ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä sekä myöntämisen jälkeisiä toimenpiteitä.

16.01.2023 Patentointikustannukset Euroopan Unionissa laskemassa merkittävästi; yhtenäinen patenttituomioistuin aloittaa toimintansa

Seitsemäntoista Euroopan Unionin jäsenvaltiota on ottamassa käyttöön yhtenäisvaikutteisen patentin (unitary patent). Euroopan patenttiviraston myöntämät patentit on jatkossa mahdollista saada yhtenäisvaikutteisen patenttisuojan alle pyytämällä tätä Euroopan patenttivirastolta kuukauden sisällä patentin myöntämisestä. Järjestelmä käynnistyy tämänhetkisten kaavailujen mukaan 1.6.2023.

12.01.2023 Markkinaoikeuden ratkaisu patentin väitevalitusasiassa MAO:41/2022

Genip Oy edusti valittajaa suomalaista patenttia FI 122923 vastaan tehdyn patenttiväitteen valituskäsittelyssä, kun Patentti- ja rekisterihallitus oli hylännyt väitteen. Markkinaoikeus kumosi PRH:n päätöksen. Markkinaoikeus viittasi Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien vakiintuneeseen käytäntöön ja totesi, että alan ammattimiehen on katsottava voivan valita kahdesta samanarvoisena pidettävästä tunnetusta vaihtoehdosta, ja että valintaa kahdesta samanarvoisesta tunnetusta vaihtoehdosta on pidettävä ammattimiehelle ilmeisenä.

09.01.2023 Asiakkaallemme voitto tavaramerkkiväiteasiassa

Ulkomainen asiakkaamme teki merkkiväitteen ulkomaisen yhtiön suomalaista tavaramerkkiä vastaan. Genip Oy edusti väitteentekijää Patentti- ja rekisterihallituksen käsittelyssä laatimalla merkkiväitteen ja laittamalla väiteasian vireille joulukuussa 2021. Ulkomainen yhtiö pyysi tavaramerkkinsä poistamista ja PRH poisti tavaramerkin rekisteristä tammikuussa 2023.

28.11.2022: Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan päätös asiassa T2587/19-3.2.07

Tekninen valituslautakunta ratkaisi väitevalituksen valittajalle kielteiseksi. Valituslautakunta ei hyväksynyt käsittelyyn ensi kertaa valituskäsittelyn aikana esitettyä valittajan relevantiksi esittämää materiaalia, koska se olisi valituslautakunnan mukaan tullut toimittaa jo väitekäsittelyn yhteydessä. Genip Oy edusti väitteentekijää joka oli valituskäsittelyssä valittajana.

17.10.2022: Genip Oy panostaa tavaramerkkiosaamiseen

Andrea Galliano on suorittanut tavaramerkkiasiantuntija- ja designasiantuntijakoulutuksen (Marken- und Designreferent/-in IP for IP). Jaakko Väisänen on suorittanut Euroopan Unionin teollisoikeusviraston (EUIPO) järjestämän tavaramerkkilakimiesten jatkokoulutusohjelman (EUIPO Trade Mark and Design Education Programme, ETMD EP).

10.10.2022: PK-yritysrahasto jakaa avustuksia 16.12.2022 saakka

Euroopan Unionin ”Ideas Powered for business SME Fund” on avustusohjelma, josta EU:ssa toimivat pienet ja keskisuuret yritykset voivat saada avustusta tavaramerkkihakemusten, mallioikeushakemusten ja patenttihakemusten viranomaiskustannuksiin.

Euroopan patenttiviraston väiteosaston päätös 29.06.2022

Genip Oy edusti eurooppalaisen patentin EP3438535 haltijaa Euroopan patenttiviraston väitekäsittelyssä.

Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan päätös (T1454/17) 29.03.2022

Genip Oy edusti patentin haltijaa/valitusvastaajaa väitevalituskäsittelyssä Euroopan patenttiviraston teknisessä valituslautakunnassa.

2021 Brexit vaikutus tavaramerkkeihin ja mallioikeuksiin

Iso-Britannian ero EU:sta vaikuttaa yhteisömerkkeihin ja yhteisömalleihin sekä vireillä oleviin hakemuksiin.

Asiakkaallemme sovinto tavaramerkkiriidassa Saksassa

Asiakkaamme saksalainen jälleenmyyjä sai huhtikuussa 2019 varoituskirjeen tavaramerkin loukkauksesta Saksassa.
© 2019-2022 - GENIP OY