Euroopan patenttiviraston teknisen valituslautakunnan päätös (T1454/17) 29.03.2022

Genip Oy edusti patentin haltijaa/valitusvastaajaa väitevalituskäsittelyssä Euroopan patenttiviraston teknisessä valituslautakunnassa.

Valituksen tehnyt osapuoli oli jättänyt kirjallisen lausuman vielä lokakuussa 2021. Lausuma sisälsi vastaväitteitä, jota valituksen tehnyt osapuoli ei ollut esittänyt aiemmin käsittelyn aikana. Tekninen valituslautakunta totesi, että vaikka vastaväite liittyykin jo käsittelyssä olleisiin dokumentteihin samojen patenttivaatimusten tunnusmerkkien tulkitsemiseksi, mutta eri tavalla, on vastaväitteen esittäminen vasta valituskäsittelyn aikana faktisesti samavaikutteinen kuin uusi peruste valitukselle. Koska valituksen tehnyt osapuoli ei esittänyt erityisiä syitä vastaväitteen toimittamiselle valituksen perustelujen toimittamisen jälkeen, jätti valituslautakunta sen ottamatta huomioon. Valituslautakunta otti kuitenkin huomioon lausuman toisessa kohdassa esitetyn tarkennuksen jo valituksessa esitettyyn argumenttilinjaan, mutta päätti siitä huolimatta pitää patentin voimassa alkuperäisessä muodossaan.

Arviomme mukaan etenkin tärkeiden patenttien osalta asiakirjat väitekäsittelyä ja mahdollista valitusta varten kannattaa laatia jo alussa niin huolella, ettei vastaväitteitä tarvitse yrittää lisätä jälkikäteen. Mahdollinen lisäystarve kannattaa analysoida huolellisesti ja samalla on tärkeä esittää syyt, miksi vastaväitteitä ei pystytty esittämään aiemmin. https://www.epo.org/law-practice/case-law-appeals/recent/t171454eu1.html

© 2019-2022 - GENIP OY