12.01.2023 Markkinaoikeuden ratkaisu patentin väitevalitusasiassa MAO:41/2022

Genip Oy edusti valittajaa suomalaista patenttia FI 122923 vastaan tehdyn patenttiväitteen valituskäsittelyssä, kun Patentti- ja rekisterihallitus oli hylännyt väitteen. Markkinaoikeus kumosi PRH:n päätöksen. Markkinaoikeus viittasi Euroopan patenttiviraston valituslautakuntien vakiintuneeseen käytäntöön ja totesi, että alan ammattimiehen on katsottava voivan valita kahdesta samanarvoisena pidettävästä tunnetusta vaihtoehdosta, ja että valintaa kahdesta samanarvoisesta tunnetusta vaihtoehdosta on pidettävä ammattimiehelle ilmeisenä. PRH esitti Markkinaoikeudelle, että tämä ei olisi ilmeistä ammattimiehelle. Markkinaoikeuden ratkaisu löytyy https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/teollisjatekijanoikeudellisetasiat/mao412022.html#.

Asiassa on erityistä, että Euroopan patenttiviraston tekninen valituslautakunta piti ratkaisussaan T2587/19-3.2.07 vastaavan eurooppalaisen patentin voimassa saman viitejulkaisun nojalla ja hylkäsi väitevalituksen. Raportoimme tästä ratkaisusta 28.11.2022 Ajankohtaista-sivullamme.  Euroopan patenttiviraston valituslautakunta ei kuitenkaan käsitellyt samaa viitejulkaisussa esitettyä suoritusmuotoa kuin Markkinaoikeus, koska kyseiseen suoritusmuotoon esitettyä vastustusta ei ollut esitetty väitekäsittelyn aikana (ns. prekluusio). Markkinaoikeus teki ratkaisunsa vasta valituskäsittelyn aikana ensimmäistä kertaa tarkemmin läpikäydyn suoritusmuodon perusteella.

© 2019-2022 - GENIP OY