16.01.2023 Patentointikustannukset Euroopan Unionissa laskemassa merkittävästi; yhtenäinen patenttituomioistuin aloittaa toimintansa

Seitsemäntoista Euroopan Unionin jäsenvaltiota on ottamassa käyttöön yhtenäisvaikutteisen patentin (unitary patent). Euroopan patenttiviraston myöntämät patentit on jatkossa mahdollista saada yhtenäisvaikutteisen patenttisuojan alle pyytämällä tätä Euroopan patenttivirastolta kuukauden sisällä patentin myöntämisestä. Järjestelmä käynnistyy tämänhetkisten kaavailujen mukaan 1.6.2023. Euroopan patenttivirastolta on ollut tämän vuoden alusta lähtien mahdollista pyytää yhtenäisvaikutteisen suojan rekisteröimistä hyväksymisilmoitukseen annettavan vastauksen mukana. Samalla patentin myöntäminen siirtyy kesäkuulle 2023. Yhtenäisvaikutteiselle patentille on tarpeen maksaa vain yksi vuosimaksu eikä myöskään käännöksiä eri kielille tai muita voimaansaattamistoimenpiteitä tarvita, kunhan patentin käännös toimitetaan vähintään yhdellä Euroopan Unionin virallisella kielellä patentin myöntämiskielen lisäksi. Useissa tapauksissa nämä muutokset laskevat patentointikustannuksia merkittävästi ja mahdollistavat maantieteellisesti laajemman patenttisuojan kohtuullisilla kustannuksilla.

Yksi tähän liittyvistä uudistuksista on yhtenäinen patenttituomioistuin, joka on aloittamassa toimintaansa 1.6.2023. Tämän jälkeen yhtenäisellä patenttituomioistuimella on toimivalta paitsi jatkossa myönnettävien myös aiemmin myönnettyjen eurooppalaisten patenttien pätevyyden ja loukkauksen osalta. Ensi alkuun patentinhaltijoiden on mahdollista ilmoittaa yhtenäisen patenttituomioistuimen rekisteriin, että yhtenäisellä patenttituomioistuimella ei ole tuomiovaltaa (ns. opt out), jolloin ainoastaan kansalliset tuomioistuimet pysyvät tuomiovaltaisina. Tämänhetkisten kaavailujen mukaan tällainen ilmoitus on mahdollista antaa 1.3.2023 lukien. Arviomme mukaan on tapauskohtaista, kannattaako ilmoitus antaa vai ei.

Genip Oy tarjoaa jatkossa palveluita paitsi yhtenäisvaikutteisen suojan rekisteröimiseksi ja opt out -ilmoitusten tekemiseksi myös yhtenäisen patenttituomioistuimen edessä mm. patenttien loukkaamiseen ja mitätöintiin liittyen. Tiedotamme tästä lisää tuonnempana.

Jos teillä on kysyttävää neuvomme mielellämme tarkemmin.

© 2019-2022 - GENIP OY